ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 986800
Page Views 1381053
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรสาขาธุรกิจค้าปลีก (CP All)

รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน วันที่ 2 เมษายน 2558

ที่

ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นายชนะวีร์

เพชรดำ


2

นางสาววราภรณ์

ทองนพคุณ


3

นายวุธธิเดช

พุฒสาม


4

นายอภิวัฒน์

หลักมั่น


5

นางสาวสุชาดา

ลำพุทธา


6

นายวราเมธ

จันทร์สระฮาง


7

นางสาวจันทร์จิรา

จำปาดะ


8

นายวิรพล

สีเสมอ


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรศิลป์ทั่วไป รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน วันที่ 2 เมษายน 2558

ที่

ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นางสาวรุ่งทิวา ปันพันธ์


2

นายวรัตน์ คงจันทร์


3

นายเจษฎา ลิวากรณ์


4

นางสาวปัทมา วิมลศิริกานต์


5

นางสาวกมลรัตน์ เกล่าแก้ว


6

นางสาวณัฏฐริกา หวานดี


7

นางสาวเสาวลักษณ์ นิลัง


8

นายอาทิตย์ ลาภประเสริฐรฏ์


9

นางสาวปณาลี มะลิแก้ว


10

นางสาวทิวาวรรณ ชมสน


11

นายปัฎทวี บุหลัน


12

นายพิทักษ์ เพ็ชรประกอบ


13

นางสาวบุลิน จุทามนตรี


14

นายกิติทัช เรืองสุข


15

นางสาวปอรรัชณ์ ศรีทองสุก


16

นางสาวมลิวัลย์ กลางประพันธ์


17

นายยะซาร หว่าหลำ


18

นายธันยบูรณ์ ฐิติวัฒนาสกุล


19

นายฟาติน กะจิบือซา


โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,09:29   อ่าน 327 ครั้ง