ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : parisa_p9@hotmail.com
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2554,14:25  อ่าน 1251 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรายวิชา
รายละเอียดผลงาน
สื่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา ง33201
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2554,14:25   อ่าน 1251 ครั้ง