ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : parisa_p9@hotmail.com
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,15:40  อ่าน 791 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,15:40   อ่าน 791 ครั้ง