ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : parisa_p9@hotmail.com
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2555,19:05  อ่าน 2986 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์
รายละเอียดผลงาน

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา  การโปรแกรมและการประยุกต์  รหัสวิชา ง 32202   เรื่อง หน่วยการเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.66 KB
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2555,19:05   อ่าน 2986 ครั้ง