ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : parisa_p9@hotmail.com
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2555,15:21  อ่าน 1753 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน หน่วยที่ 1 โครงงานคอมพิวเตอร์
รายละเอียดผลงาน
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง23101
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 614.89 KB
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2555,15:21   อ่าน 1753 ครั้ง