ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนาครู การเขียนแผนการจัดการเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาครู"การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค 2560 — กับ ปริสา หนูอินทร์ และคนอื่นๆ อีก 2 คน
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2560,14:43   อ่าน 914 ครั้ง