ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 07/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 949620
Page Views 1320687
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 13 รูป / ดู 52 ครั้ง )
รับการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 82 ครั้ง )
ติดตามโรงเรียนเรียนคุ้มครองเด็ก
( จำนวน 18 รูป / ดู 126 ครั้ง )
ศึกษาดูงานของสมคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
( จำนวน 10 รูป / ดู 61 ครั้ง )
ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับภาค
( จำนวน 45 รูป / ดู 221 ครั้ง )
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯคนใหม่ นายสนิท รอดเซ็น
( จำนวน 54 รูป / ดู 377 ครั้ง )
พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6 พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย
( จำนวน 12 รูป / ดู 126 ครั้ง )
กิจกรรมร่วมแสดงอาลัยถวายความภักดี
( จำนวน 18 รูป / ดู 207 ครั้ง )
ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯคนใหม่
( จำนวน 9 รูป / ดู 117 ครั้ง )
รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
( จำนวน 17 รูป / ดู 204 ครั้ง )
กิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 4 รูป / ดู 131 ครั้ง )
แสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)
( จำนวน 3 รูป / ดู 212 ครั้ง )