ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ เมื่อวันที่ 27-29 ธ.ค. พ.ศ.2560 
มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเดินทางไกล เปิดค่ายลูกเสือ ฐานผจญภัย กิจกรรมรอบกองไฟ เป็นต้น
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,18:17   อ่าน 477 ครั้ง