ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดรั้ว ชว. (Open House 2017)
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ จัดกิจกรรมเปิดรั้ว ชว. (Open House 2017)เมื่อวันที่ 9 ก.พ. พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมโครงงานของนักเรียน รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ โดยในงานมีกิจกรรมนำเสนอโครงงานของนักเรียน การแสดง การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักเรียน เป็นต้น
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,15:35   อ่าน 848 ครั้ง