ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 10-18 ส.ค.2561 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เปิดห้องเรียนวิทย์..คณิต...จุดประกายความคิด...ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.sciencemath.com)"
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2561,16:18   อ่าน 1361 ครั้ง