ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศติดตามนักเรียนเรียนร่วม จากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 22 ม.ค.2562 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ รับการนิเทศติดตามนักเรียนเรียนร่วม จากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดภูเก็ต
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2562,09:01   อ่าน 314 ครั้ง