ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการวิชัย สุริพล ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อชื้แจง หาข้อตกลง ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2563,11:47   อ่าน 306 ครั้ง