ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล
วันที่ 19 มิ.ย.2563 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,23:42   อ่าน 157 ครั้ง