ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 29 พฤจิกายน 2562โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เข้าใจ และตระหนักเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมสอบนักธรรมชั้นตรี
ชั้นโทชั้นเอก และบัดนี้มีการประกาศผลนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาประจำการศึกษาปี2562 เรียบร้อย ทางโรงเรียนจึงมอบเกียรติให้แก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบ
นักธรรมศึกษาชั้นตรี
นักธรรมศึกษาชั้น โท
นักธรรมศึกษาชั้นเอก
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,15:01   อ่าน 31 ครั้ง