ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ 2563
เมื่อวันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการวิชัย สุริพล คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์"ร่วมต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการอรพรรณ อาสนวิเชียร เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ-ก้อง อนุสรณ์ โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องการจัดการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,15:09   อ่าน 41 ครั้ง