ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับเลขาธิการ สพฐ.และคณะ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดร. อัมพรพินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสพฐ. และคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อศึกษาสภาพจริงปัจจุบันตามบริบทของแต่ละโรงเรียนเพื่อเก็บข้อมูลและวางแผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านณัฏฐพลทีปสุวรรณ
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2563,10:50   อ่าน 48 ครั้ง