ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2563 นางสาวอรพรรณ อาสนวิเชียร รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ- ก้อง อนุสรณ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ซึ่งเข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2563,17:07   อ่าน 37 ครั้ง