ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เด็กไทยยุคใหม่ไม่บูลลี่
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเข้ามาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง "เด็กไทยยุคใหม่ไม่บูลลี่ไ โดยเสริมสร้างแนวคิดการดำเนินชีวิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อจิตใจผู้อื่น 
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,14:01   อ่าน 46 ครั้ง