ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการยอดนักอ่าน
มอบรางวัลโครงการยอดนักอ่าน
วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายวิชัย สุริพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวอรพรรณ อาสนวิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินของคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยภายใต้กิจกรรมรักการอ่าน ตามโครงการยอดนักอ่าน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่านและรักการอ่าน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,14:31   อ่าน 40 ครั้ง