ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายวิชัย สุริพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และนางสาวอรพรรณ อาสนวิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรม และเป็นผู้แทนครูในการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,14:33   อ่าน 43 ครั้ง