ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เด็กดี เด็กเก่ง รับโล่เกียรติคุณ เช็คอินภูเก็ต "คนดี บอกต่อสังคม"
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบโล่เกียรติคุณ เช็คอินภูเก็ต "คนดี บอกต่อสังคม" ให้กับนายวาทศิลป์ คล้ายแก้ว นักเรียนโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ - ก้อง อนุสรณ์" ที่ได้รับคัดเลือกนักเรียนจิตอาสาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ระดับ ดีเด่น ตามโครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ฯลฯ
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2564,17:45   อ่าน 37 ครั้ง