ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 985579
Page Views 1379348
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนร่วมทำกระทง
( จำนวน 27 รูป / ดู 2232 ครั้ง )
แข่งทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554
( จำนวน 0 รูป / ดู 931 ครั้ง )
กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช
( จำนวน 6 รูป / ดู 723 ครั้ง )
รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
( จำนวน 37 รูป / ดู 2064 ครั้ง )
อำลา "ผู้ใหญ่ใจดี"
( จำนวน 29 รูป / ดู 2261 ครั้ง )
งานเลี้ยงอำลาครูมณีวรรณ ครูอิสรีย์ ครูอลิสา
( จำนวน 38 รูป / ดู 2689 ครั้ง )
งานอสดงมุทิตาจิตคุณครูมณีวรรณ อติภัทรโสภณ
( จำนวน 47 รูป / ดู 3733 ครั้ง )
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
( จำนวน 17 รูป / ดู 2161 ครั้ง )
โครงงานบูณาการ "ของดีถมเถ ตีนเลหลากหลาย"
( จำนวน 36 รูป / ดู 3061 ครั้ง )
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 985 ครั้ง )