ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูธุรการ


ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ - ก้อง อนุสรณ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูธุรการ

.....................................................................................................................

ตามที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง อนุสรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูธุการ นั้น บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

1. นางสาวนิตยา พฤคฌาญาณ

2. นางสาวจุรีรัตน์ รัตนบุรี

3. นางโสภิดา เหมือนกู้

4. นางสาวนิอาซีซะห์ เจ๊ะมิ

ทั้งนี้ ให้บุคคลดังประกาศตามรายชื่อนี้มาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบุคลากร อาคาร 1 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง อนุสรณ์

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559


( นายปัญญา หัตถิ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ - ก้อง อนุสรณ์


โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 968 ครั้ง