ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง


ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์

เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง.............................................................................................................................................................................

          ตามที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง  อนุสรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14   ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  วิชาเอกเกษตร  นั้น   บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้ 

                    1. นางสาวสุรัชตา          สังข์ทองจีน    

2. นางสาวหทัยชนก       มากปลั่ง

      ทั้งนี้ ให้บุคคลดังประกาศตามรายชื่อนี้มาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  9 พฤษภาคม  2559    เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องบุคลากร  อาคาร 1  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง  อนุสรณ์

ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  

         

                                                                     

                                                    (  นายปัญญา  หัตถิ  )

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2559,00:00   อ่าน 948 ครั้ง