ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูช่วยสอน

ตามที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง  อนุสรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14   ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครครูช่วยสอน (งบ อบจ.ภูเก็ต)  วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกเคมี  นั้น   บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้ 

              1. นายพจนกร      ณะพิทักษ์    

2. นายธันวา         ลอลาวา

3. นายธนากร       รอดภัย

4. นายอเนก         ปิ่นมังกร

5. นางสาวมณฑิรา  ดู่ผัด

6. นางสาวสุปราณี  พินิจทรัพย์

 

         ทั้งนี้ ให้บุคคลดังประกาศตามรายชื่อนี้มาสอบสัมภาษณ์  ในวันจันทร์ที่  23 มกราคม  2560    เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องการจัดการ  อาคาร 1  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง  อนุสรณ์

โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 873 ครั้ง