ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูช่วยสอน

ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์

เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูช่วยสอน

....................................................................................................................

               ตามที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง  อนุสรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14   ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครครูช่วยสอน (งบ อบจ.ภูเก็ต)   วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกเคมี  นั้น   บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว   จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูช่วยสอน ดังนี้ 

 

วิชาเอก  สังคมศึกษา

 

                     นายเอนก         ปิ่นมังกร

วิชาเอก เคมี

นางสาวสุปราณี  พินิจทรัพย์

 

               ทั้งนี้ ให้บุคคลดังประกาศตามรายชื่อ ไปรายงานตัวในวันอังคารที่  24  มกราคม  2560  เวลา 09.00 น.

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2560,15:48   อ่าน 896 ครั้ง