ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์”


ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์

เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

.....................................................................................................................

          ตามที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง  อนุสรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14   ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  วิชาบริหารธุรกิจ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  นั้น   บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนิน เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้ 

 

ลำดับที่ 1   นางสาวสุดารัตน์     เสนอินทร์

ลำดับที่  2  นายปาณัสม์          แย้มทองคำ

ลำดับที่  3  นางสาวฟาริดาห์     มะมิง      

 

      ทั้งนี้ ให้บุคคลดังประกาศตามรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวและปฏิบัติงาน  ในวันที่  18   พฤษภาคม  2558    เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องบุคลากร  อาคาร 1 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง  อนุสรณ์

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558              

 

 

 

                                                    (  นายปัญญา  หัตถิ  )

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์

 

 

 

 

หมายเหตุ          ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 2 และ 3 โรงเรียนจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2  ปี  และต้องมีใบอนุญาต

                      ประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2558,08:48   อ่าน 814 ครั้ง