ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์

เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

.....................................................................................................................

          ตามที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง  อนุสรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14   ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  วิชาเอกสังคมศึกษา /ภาษาอังกฤษ  นั้น   บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้ 

             1. นางสาวสุนิสา          พูนเกตุ       

2. นางสาวเกสินี           สังเมียน        

3. นางสาวเรวดี            จีณะวงศ์    

4. นางสาวเกษรา          หัศนี

5. นางสาวสิริภา           มะโร     

6. นายคณิศร              ลิ่มสกุล

      ทั้งนี้ ให้บุคคลดังประกาศตามรายชื่อนี้มาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  21   พฤษภาคม  2558    เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องบุคลากร  อาคาร 1 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง  อนุสรณ์

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558              

 

                                                    (  นายปัญญา  หัตถิ  )

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์

 

โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2558,00:00   อ่าน 671 ครั้ง