ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์

เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

.....................................................................................................................

          ตามที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง  อนุสรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14   ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  วิชาสังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  นั้น   บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนิน เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้ 

 

ลำดับที่  1   นายคณิศร            ลิ่มสกุล

ลำดับที่  2   นางสาวเรวดี         จีณะวงศ์    

ลำดับที่  3   นางสาวสิริภา        มะโร     

ลำดับที่  4   นางสาวสุนิสา        พูนเกตุ       

ลำดับที่  5   นางสาวเกษรา      หัศนี

 

      ทั้งนี้ ให้บุคคลดังประกาศตามรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวและปฏิบัติงาน  ในวันที่  25   พฤษภาคม  2558    เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องบุคลากร  อาคาร 1 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมจุติ - ก้อง  อนุสรณ์

 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558              

 

 

 

                                                    (  นายปัญญา  หัตถิ  )

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์

 

 

 

 

หมายเหตุ          ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 2 -5 โรงเรียนจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2  ปี  แต่ต้องมีใบอนุญาต

                      ประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2558,02:42   อ่าน 662 ครั้ง