ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับย้ายครูวิชาเอกนาฏศิลป์และวิชาคอมพิวเตอร์ด่วน (อ่าน 1038) 16 ก.พ. 55
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (งบ อบจ.ภูเก็ต) (อ่าน 1543) 14 ก.พ. 55
ขอเชิญร่วมงาน"ศิษย์ ช.ว. ร่วมใจ สืบทอดนาฏศิลป์ไทย" (อ่าน 1011) 10 ก.พ. 55
ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาฟุตซอล (อ่าน 889) 26 ม.ค. 55
ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมศิลป์สร้างสรรค์ (อ่าน 890) 26 ม.ค. 55
ขอขอบคุณ คณะชุมชนซึ่งนำโดยท่านชัยรัตน์ วรสังข์ รองนายก อบต.เชิงทะเล ที่ร่วมพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 959) 23 ม.ค. 55
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของโรงเรียนเิชิงทะเลวิทยาคมฯ (อ่าน 975) 13 ม.ค. 55
เรียนเชิญคุณครูทุกท่านร่วมงานวันครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (อ่าน 972) 12 ม.ค. 55
แจ้งกำหนดเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 1253) 26 ก.ย. 54
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 (อ่าน 1031) 05 ก.ย. 54
งานนำเสนอโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 2721) 24 ส.ค. 54