ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 15/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 964062
Page Views 1346735
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณ คณะชุมชนซึ่งนำโดยท่านชัยรัตน์ วรสังข์ รองนายก อบต.เชิงทะเล ที่ร่วมพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 785) 23 ม.ค. 55
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของโรงเรียนเิชิงทะเลวิทยาคมฯ (อ่าน 787) 13 ม.ค. 55
เรียนเชิญคุณครูทุกท่านร่วมงานวันครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (อ่าน 807) 12 ม.ค. 55
แจ้งกำหนดเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 1076) 26 ก.ย. 54
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 (อ่าน 851) 05 ก.ย. 54
งานนำเสนอโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 2356) 24 ส.ค. 54