ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 07/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 949583
Page Views 1320650
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ส่งงาน sketch up ม.5
โพสโดย
ครูปิ่น
แจ้งชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ด้วยนะคะ
โพสโดย : ครูปิ่น
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2556,10:39 น.
ความเห็นที่ 143
โพสโดย
ครีม

โคมไฟ 
นางสาวกาญจนา คล่องแคล่ว  เลขที่ 18 
นายอภิสิทธิ์  เทพโท  เลขที่ 3
ม.5/1
โพสโดย : ครีม
IP : 202.29.178.84
โพสเมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2556,11:20 น.
ความเห็นที่ 142
โพสโดย
ครีม

โคมไฟ 
นางสาวกาญจนา คล่องแคล่ว  เลขที่ 18 
นายอภิสิทธิ์  เทพโท  เลขที่ 3
ม.5/1
โพสโดย : ครีม
IP : 202.29.178.84
โพสเมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2556,11:18 น.
ความเห็นที่ 141
โพสโดย
ครีม

ร้านน้ำชา 
นางกาญจนา คล่องแคล่ว 
ม.5/1 เลขที่ 18
โพสโดย : ครีม
IP : 202.29.178.84
โพสเมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2556,11:01 น.
ความเห็นที่ 140
โพสโดย
ครีม

โคมไฟ 
กาญจนา คล่องแคล่ว 
ม.5/1 เลขที่ 18
โพสโดย : ครีม
IP : 202.29.178.84
โพสเมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2556,11:00 น.
ความเห็นที่ 139
โพสโดย
ตั้ม

นางสาว ศิริวรรณ เลขะผล ม5/1 เลขที่ 21
โพสโดย : ตั้ม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 06 ก.ย. 2556,11:05 น.
ความเห็นที่ 138
โพสโดย
แนนนี่

หลักการออกแบบ
นางสาว  มาริษา  สีฟ้า
นางสาว  กัญญารัตน์  น้อยเอี่ยม
โพสโดย : แนนนี่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 06 ก.ย. 2556,10:56 น.
ความเห็นที่ 137
โพสโดย
แนนนี่

งานออกแบบ
นางสาว  ศิริวรรณ  เลขะผล
นาย  ปฏิยุทธิ์  โภชนะ
โพสโดย : แนนนี่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 06 ก.ย. 2556,10:54 น.
ความเห็นที่ 136
โพสโดย
บิว

Mr.Sittichok sangsuwan No.4 M.5/1
Miss Patamawadee Limpanith No.23 M.5/1
โพสโดย : บิว
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 06 ก.ย. 2556,10:39 น.
ความเห็นที่ 135
โพสโดย
Bee

นางสาว ศศิลาภรณ์ เเสนสิงห์ เลขที่ 23  ชั้น ม. 5/2

โพสโดย : Bee
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2556,10:55 น.
ความเห็นที่ 134
โพสโดย
มาส

นางสาว เครือฟ้า เเพงสอน ม5/2 เลขที่17
โพสโดย : มาส
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2556,10:48 น.
ความเห็นที่ 133
โพสโดย
มาส
นางสาว เครือฟ้า เเพงสอน ม5/2 เลขที่17
โพสโดย : มาส
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2556,10:48 น.
ความเห็นที่ 132
โพสโดย
มาส

นางสาว   ชนากานต์    อินทพินธ์  ม5/2 เลขที่18
โพสโดย : มาส
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2556,10:46 น.
ความเห็นที่ 131
โพสโดย
Bee

นางสาว นภสร เกตกอ เลขที่ 20 ม.5/2
นางสาว ศศิลาภรณ์  แสนสิงห์ เลขที่ 23 ม.5/2
โพสโดย : Bee
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2556,10:39 น.
ความเห็นที่ 130
โพสโดย
Bee
นางสาว นภสร เกตกอ เลขที่ 20 ม.5/2
นางสาว ศศิลาภรณ์  แสนสิงห์ เลขที่ 23 ม.5/2
โพสโดย : Bee
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2556,10:37 น.
ความเห็นที่ 129
โพสโดย
แอม

นาย กฤตภาส  เชย-  ชั้น ม.5/2  เลขที่ 1
โพสโดย : แอม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2556,10:33 น.
ความเห็นที่ 128
โพสโดย
Immortol

นางสาว นภสร เกตกอ ม.5/2 เลขที่ 20
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2556,10:30 น.
ความเห็นที่ 127
โพสโดย
ข้าวยำ

นาย นเรศ หลักมั่น ม.5/2  เลขที่ 4
โพสโดย : ข้าวยำ
IP : 68.68.96.106
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2556,10:27 น.
ความเห็นที่ 126
โพสโดย
ข้าวยำ

นาย นเรศ หลักมั่น ม.5/2  เลขที่4
โพสโดย : ข้าวยำ
IP : 68.68.96.106
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2556,10:24 น.
ความเห็นที่ 125
โพสโดย
แนนนี่

โคมไฟระย้า
นางสาว กัญญารัตน์  น้อยเอี่ยม
นางสาว  อรทัย  แซ่ลิ้ม
โพสโดย : แนนนี่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2556,11:43 น.
ความเห็นที่ 124
โพสโดย
แนนนี่

โครมไฟระยับ
นางสาว  กัญญารัตน์  น้อนเอี่ยม
นางสาว  อรทัย  แซ่ลิ้ม
โพสโดย : แนนนี่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2556,11:41 น.
ความเห็นที่ 123
โพสโดย
ครีม
นางสาว ดวงดาว จงอ่อนกลาง
นางสาว วรดา คงทอง
นางสาว อรัญญา คงสมพงษ์
นางสาว รุ่งอรุณ บุรี
ชั้น ม.5/1
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2556,11:38 น.
ความเห็นที่ 122
โพสโดย
แนนนี่

นางสาว วาสนา  นาคามส  ม.5/1  เลขที่ 13
นางสาว วนิดา  แก้วรุ่งเรือง  ม.5/1  เลขที่ 20
โพสโดย : แนนนี่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2556,11:34 น.
ความเห็นที่ 121
โพสโดย
ครีม
นางสาว ดวงดาว จงอ่อนกลาง
นางสาว วรดา คงทอง
นางสาว อรัญญา คงสมพงษ์
นางสาว รุ่งอรุณ  บุรี
ชั้น ม.5/1
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2556,11:34 น.
ความเห็นที่ 120
โพสโดย
ครีม

นายสุริยา ปานกลาง
นางสาว ศิริวรรณ แลขะผล  
ม.5/1
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2556,11:31 น.
ความเห็นที่ 119
โพสโดย
ครีม
นางสาว ศิริวรรณ เลขะผล
นาย สุริยา ปานกลาง
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2556,11:27 น.
ความเห็นที่ 118
โพสโดย
แนนนี่

นายปฏิภาณ  แซ่หลิ่ว ม.5/1 เลขที่ 6
นางสาว วาสนา  นาคามส  ม.5/1  เลขที่ 13


โพสโดย : แนนนี่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2556,11:21 น.
ความเห็นที่ 117
โพสโดย
แนนนี่

นางสาว วาสนา  นาคามส  ม.5/1  เลขที่ 13
นางสาว วนิดา  แก้วรุ่งเรือง  ม.5/1  เลขที่ 20
โพสโดย : แนนนี่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2556,11:18 น.
ความเห็นที่ 116
โพสโดย
ครีม

นางสาว ดวงดาว จงอ่อนกลาง
นางสาว วรดา คงทอง
นางสาว ศิริวรรณ  เลขะผล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2556,11:14 น.
ความเห็นที่ 115
โพสโดย
แนนนี่
นางสาว วาสนา  นาคามส  ม.5/1  เลขที่ 13
นางสาว วนิดา  แก้วรุ่งเรือง  ม.5/1  เลขที่ 20
โพสโดย : แนนนี่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2556,10:58 น.
ความเห็นที่ 114
โพสโดย
แนนนี่
นางสาว วาสนา  นาคามส  ม.5/1  เลขที่ 13
นางสาว วนิดา  แก้วรุ่งเรือง  ม.5/1  เลขที่ 20
โพสโดย : แนนนี่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2556,10:51 น.
ความเห็นที่ 113
โพสโดย
ดรีม

นาย ภัทภรณ เพียสุระ ม.5/2 เลขที่ 5
โพสโดย : ดรีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,12:33 น.
ความเห็นที่ 112
โพสโดย
ตั้ม

นาย ภัทภรณ เพียสุระ ม.5/2 เลขที่ 5
โพสโดย : ตั้ม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,12:32 น.
ความเห็นที่ 111
โพสโดย
ตั้ม

นาย ปฏิยุทธิ์ โภชนะ ม5/1 เลขที่ 1
โพสโดย : ตั้ม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,12:28 น.
ความเห็นที่ 110
โพสโดย
Bee

นายเอกทัศน์ มะลิวงษ์ ชั้น ม.5/2 เลขที่12 
นาย มารุจ ล้ำเลิศ ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 14
โพสโดย : Bee
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,11:35 น.
ความเห็นที่ 109
โพสโดย
Bee

นางสาว สุชาวดี วิชิตบุตร ม.5/2 เลขที่ 25
นางสาว กรกนก จันทร์มณี ม.5/2 เลขที่ 15
โพสโดย : Bee
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,11:32 น.
ความเห็นที่ 108
โพสโดย
Bee

นางสาว สุชาวดี วิชิตบุตร  ม.5/2 เลขที่ 25
นางสาว กรกนก จันทร์มณี ม.5/2 เลขที่ 15
โพสโดย : Bee
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,11:31 น.
ความเห็นที่ 107
โพสโดย
มาส

นาย   วรเชษฐ ลาภประเสริฐ์  ม5/2 เลขที่6
นาย วศิน    สุดประเสริฐ์    ม5/5 เลขที่8 
โพสโดย : มาส
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,11:23 น.
ความเห็นที่ 106
โพสโดย
ดรีม

นาย ภัทภรณ เพียสุระ ม.5/2 เลขที่5 
โพสโดย : ดรีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,11:21 น.
ความเห็นที่ 105
โพสโดย
ดรีม
นาย ภัทภรณ เพียสุระ ม.5/2 เลขที่ 5     
โพสโดย : ดรีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,11:20 น.
ความเห็นที่ 104
โพสโดย
Immortol

นาย ทรงพล กาญจนสดุ้ง ม.5/2 เลขที่ 3
นางสาว วรกมล ลาพาด ม.5/2 เลขที่ 22
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,11:20 น.
ความเห็นที่ 103
โพสโดย
ดรีม

นาย ณุติพงศ์ ขาวสอาด เลขที่2 ม5/2
โพสโดย : ดรีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,11:17 น.
ความเห็นที่ 102
โพสโดย
Immortol

นาย มนัส ประสารการ ม.5/2 เลขที่ 11
นางสาว รติพร มอญเก่า ม.5/2 เลขที่ 21
นางสาว จิรัฐิติกาล อภัย ม.5/2 เลขที่ 25
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,11:14 น.
ความเห็นที่ 101
โพสโดย
Immortol

นาย มนัส ประสารการ ม.5/2 เลขที่ 11
นางสาว รติพร มอญเก่า ม.5/2 เลขที่ 21
นางสาว จิรัฐิติกาล อภัย ม.5/2 เลขที่ 25
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,11:14 น.
ความเห็นที่ 100
โพสโดย
Immortol

นายทรงพล กาญจนสดุ้ง ม.5/2 เลขที่ 3
นางสาว วรกมล ลาพาด ม.5/2 เลขที่ 22
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556,10:53 น.
ความเห็นที่ 99
โพสโดย
ข้าวยำ

นาย นเรศ หลักมั่น ม5/2 เลขที่4
นาย กฤตภาส เชย- ม5/2 เลขที่1
โพสโดย : ข้าวยำ
IP : 173.245.221.113
โพสเมื่อวันที่ : 22 ส.ค. 2556,11:01 น.
ความเห็นที่ 98
โพสโดย
ดรีม
นางสาว ศศิลาภรณ์ แสงสิงห์ ม.5/2 เลขที่ 23
โพสโดย : ดรีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2556,11:48 น.
ความเห็นที่ 97
โพสโดย
Immortol

นางสาว จุฑามาส เมินขุนทด ม.5/2 เลขที่ 27
นาย เพชรนคร เชิดฉาบ ม.5/2 เลขที่ 13
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2556,11:02 น.
ความเห็นที่ 96
โพสโดย
ครูปิ่น
หลักการออกแบบ
ชื่อชิ้นงาน...........................................................................
ผู้ออกแบบ............................................................................
1. หน้าที่ใช้สอย
2. ความปลอดภัยในการใช้งาน
3.  ความแข็งแรง
4.  ความสะดวกสบายในการใช้
5.  ความสวยงาม
6.  ราคา
7.  การซ่อมแซมง่ายหรือยาก
8.  วัสดุและวิธีการคิด
9.   การขนส่ง
10.  การนำความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้
โพสโดย : ครูปิ่น
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 08 ส.ค. 2556,10:16 น.
ความเห็นที่ 95
โพสโดย
มินแอล

นางสาวพัชรินพร หลีเจริญ ม. 5/2 เลขที่26
โพสโดย : มินแอล
IP : 1.0.240.175
โพสเมื่อวันที่ : 04 ส.ค. 2556,13:49 น.
ความเห็นที่ 94
โพสโดย
อังศิริน

นางสาว มาริษา  สีฟ้า ชั้นม.5/1 เลขที่ 11
โพสโดย : อังศิริน
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 02 ส.ค. 2556,14:19 น.
ความเห็นที่ 93
โพสโดย
ครีม

ส่งงานโคมไฟ
นางสาวกาญจนา คล่องแคล่ว
ม.5/1 เลขที่ 18
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 02 ส.ค. 2556,14:18 น.
ความเห็นที่ 92
โพสโดย
อังศิริน

นางสาว อังศิริน  เงินสองสี ชั้นม.5/1 เลขที่ 15
โพสโดย : อังศิริน
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 02 ส.ค. 2556,13:50 น.
ความเห็นที่ 91
โพสโดย
ครีม

นางสาว อารดา ศิวาภรณ์จงจิต   ชั้น ม.5/1เลขที่ 16
นางสาว เจนจิรา  เชย-   ชั้น ม.5/1 เลขที่ 10
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 02 ส.ค. 2556,13:15 น.
ความเห็นที่ 90
โพสโดย
Immortol

นางสาว วรกมล ลาพาด ม.5/2 เลขที่ 22
นาย ทรงพลกาญจนสดุ้ง ม.5/2 เลขที่3
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 01 ส.ค. 2556,11:32 น.
ความเห็นที่ 89
โพสโดย
แนนนี่

iร้านน้ำชา นางสาว กัญญารัตน์ น้อย่อี่ยม นางสาว รุ่งอรุณ บุรี ม5/1
โพสโดย : แนนนี่
IP : 49.231.113.135
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2556,20:28 น.
ความเห็นที่ 88
โพสโดย
แนนนี่
ร้านน้ำชา วาไรตี้ นางสาว กัญญารัตน์ น้อยเอี่ยม นางสาว รุ่งอรุณ บุรี ม5/1
โพสโดย : แนนนี่
IP : 49.231.113.135
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2556,20:26 น.
ความเห็นที่ 87
โพสโดย
ปฏิภาณ

นาย ปฏิภาณ แซ่หลิ่ว ม.5/1 เลขที่ 6
นาย สุริยา   ปลั่งกลาง ม.5/1 เลขที่ 8
โพสโดย : ปฏิภาณ
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2556,14:26 น.
ความเห็นที่ 86
โพสโดย
ปฏิภาณ

นาย ปฏิภาณ แซ่หลิ่ว ม.5/1 เลขที่ 6
นาย สุริยา   ปลั่งกลาง ม.5/1 เลขที่ 8
โพสโดย : ปฏิภาณ
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2556,14:26 น.
ความเห็นที่ 85
โพสโดย
บิว

นางสาวอรัญญา  คงสมพงษ์ เลขที่22
นางสาวปฐมวดี  หลิมพานิช เลขที่ 23
ม.5/1
โพสโดย : บิว
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2556,14:25 น.
ความเห็นที่ 84
โพสโดย
บิว

นางสาวดวงดาว จงอ่อนกลาง เลขที่ 19
นางสาวศิริวรรณ เลขะผล เลขที่ 21
ม.5/1
โพสโดย : บิว
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2556,14:24 น.
ความเห็นที่ 83
โพสโดย
ครีม

นาย สิทธิโชค แสงสุวรรณ เลขที่ 4 ม.5/1
นาย ธวัชชัย    ดุลชาติ       เลขที่ 5 ม.5/1
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2556,14:23 น.
ความเห็นที่ 82
โพสโดย
บิว
นาย พันทกร  วิเสษ เลขที่7

นาย อภิสิท     เทพโท เลขที่3
โพสโดย : บิว
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2556,14:23 น.
ความเห็นที่ 81
โพสโดย
บิว
นายพันทกร  วิเศษ เลขที่ 7
นายอภิสิทธิ์ เทพโท เลขที่ 3
ม.5/1
โพสโดย : บิว
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2556,14:19 น.
ความเห็นที่ 80
โพสโดย
อังศิริน

นางสาว มาริษา  สีฟ้า เลขที่ 11
นางสาว อรทัย  แซ่ลิ่ม เลขที่ 14
ชั้น ม.5/1
โพสโดย : อังศิริน
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2556,14:14 น.
ความเห็นที่ 79
โพสโดย
อังศิริน

นางสาว อังศิริน   เงินสองสี ม.5/1 เลขที่ 15
โพสโดย : อังศิริน
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2556,13:55 น.
ความเห็นที่ 78
โพสโดย
ครีม

นางสาว อารดา ศิวาภรณ์จงจิต  ม.5/1  เลขที่ 16
นางสาว เจนจิรา เชย- ม.5/1 เลขที่ 10
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2556,13:47 น.
ความเห็นที่ 77
โพสโดย
Immortol

นางสาว พัชรินพร หลีเจริญ ม 5/2 เลขที่ 26
นาย เอกทัศน์ มะลิวงษ์ ม.5/2 เลขที่12
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2556,11:45 น.
ความเห็นที่ 76
โพสโดย
Bee
มารุจ ล้ำเลิศ ม.5/2 เลขที่14
โพสโดย : Bee
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2556,11:43 น.
ความเห็นที่ 75
โพสโดย
Immortol

นางสาว วรกมล ลาพาด ม.5/2 เลขที่ 22
นาย ทรงพล กาญจนสดุ้ง ม.5/2 เลขที่ 3
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2556,11:38 น.
ความเห็นที่ 74
โพสโดย
Immortol
น.ส. วรกมล ลาพาด ม.5/2 เลขที่ 22 
นาย ทรงพล กาญจนสดุ้ง ม.5/2 เลขที่ 3
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2556,11:36 น.
ความเห็นที่ 73
โพสโดย
ดรีม

chanakan intapin on.18 m. 5/2
kruefa pangsorn on .17 m. 5/2
โพสโดย : ดรีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2556,11:33 น.
ความเห็นที่ 72
โพสโดย
ดรีม

นาย วราวุธ   จิตมั่น   ม. 5/2  เลขที่ 7

นาย ภัทรภณ เพียสุระ ม. 5/2 เลขที่ 5
โพสโดย : ดรีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2556,11:31 น.
ความเห็นที่ 71
โพสโดย
Immortol

นาย มนัส ประสารการ เลขที่ 11 ชั้น ม.5/2
นางสาว จิรัฐิติกาล อภัย เลขที่ 25 ชั้น ม.5/2
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2556,11:30 น.
ความเห็นที่ 70
โพสโดย
Bee

น.ส ศศิลาภรณ์ แสนสิงห์ เลขที่ 23 ม.5/2
น.ส สุชาวดี วิชิตบุตร เลขที่ 24 ม .5/2
โพสโดย : Bee
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2556,11:23 น.
ความเห็นที่ 69
โพสโดย
Immortol
นาย มนัส ประสารการ เลขที่ 11 ชั้น ม.5/2
นางสาว จิรัฐิติกาล อภัย เลขที่ 25 ชั้น ม.5/2
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2556,11:22 น.
ความเห็นที่ 68
โพสโดย
ดรีม
chanakan Intapin on . 18  m. 5/2
kruefa pangsorn on.17 m. 5/2
โพสโดย : ดรีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2556,11:22 น.
ความเห็นที่ 67
โพสโดย
มาส

นาย วรเชษฐ์  ลาภประเสิฐ  ม5/2 เลขที่ 6
นาย วศิน   สุดประเสริฐ ม5/2 เลขที่ 8
นาย เพชรนคร  เชิดฉาย ม5/2เลขที่ 13
โพสโดย : มาส
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2556,11:12 น.
ความเห็นที่ 66
โพสโดย
ข้าวยำ

นาย นเรศ หลักมั่น ม.5/2 เลขที่ 4
นาย ณุติพงศ์ ขาวสอาด ม.5/2 เลขที่ 2
โพสโดย : ข้าวยำ
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2556,11:08 น.
ความเห็นที่ 65
โพสโดย
แนนนี่

นางสาวกัญญารัตน์  น้อยเอี่ยม
นางสาวรุ่งอรุณ  บุรี
นางสาวอรัญญา  คงสมพงค์
ม 5/1
บ้านในฝัน
โพสโดย : แนนนี่
IP : 49.231.98.40
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,22:28 น.
ความเห็นที่ 64
โพสโดย
แนนนี่

นางสาวกัญญารัตน์  น้อยเอี่ยม
นางสาว  อรํญญา  คงสมพงค์
นางสาว  รุ่งอรุณ  บุรี
โพสโดย : แนนนี่
IP : 49.231.98.40
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,22:22 น.
ความเห็นที่ 63
โพสโดย
แนนนี่
นางสาว  กัญญารัตน์  น้อยเอี่ยม
นางสาวอรัญญา  คงสมพงค์
นางสาว   รุ่งอรุณ  บุรี
ชั้น  ม5/1
โพสโดย : แนนนี่
IP : 49.231.98.40
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,22:17 น.
ความเห็นที่ 62
โพสโดย
แนนนี่
นางสาวกัญญารัตน์  น้อยเอี่ยม
นางงสาวอรัญญา  คงสมพงค์
นางสาว รุ่งอรุณ  บุรี
โพสโดย : แนนนี่
IP : 49.231.98.40
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,21:56 น.
ความเห็นที่ 61
โพสโดย
ปฏิภาณ

นาย อภิสิทธิ์  เทพโท เลขที่ 3 ม.5/1
นาย สุริยา    ปลั่งกลาง   เลขที่ 8  ม. 5/1
โพสโดย : ปฏิภาณ
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,14:47 น.
ความเห็นที่ 60
โพสโดย
ปฏิภาณ

นาย พันทกร  วิเศษ  เลขที่ 7 ม5/1

นาย อภิสิทธิ์  เทพโท เลขที่ 3 ม.5/1
โพสโดย : ปฏิภาณ
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,14:30 น.
ความเห็นที่ 59
โพสโดย
บิว

นางสาวกัญญารัตน์  น้อยเอี่ยม
นางสาวปฐมวดี  หลิมพานิช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1
โพสโดย : บิว
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:51 น.
ความเห็นที่ 58
โพสโดย
ครีม

รถในจินตนาการค้ะ :D
น.ส.อารดา ศิวาภรณ์จงจิต  ม.5/1  เลขที่ 16
น.ส. เจนจิรา  เชย-  ม.5/1 เลขที่ 10  
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:46 น.
ความเห็นที่ 57
โพสโดย
บิว

นางสาวดวงดาว จงอ่อนกลาง
นางสาวรุ่งอรุณ บุรี
นางสาวอรัญญาคงสมพงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1
โพสโดย : บิว
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:39 น.
ความเห็นที่ 56
โพสโดย
ปฏิภาณ


นาย พันทกร  วิเศษ   เลขที่7   5/1
                                                     นาย ปฏิภาณ  แซ่หลิ่ว เลขที่ 6  5/1
โพสโดย : ปฏิภาณ
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:39 น.
ความเห็นที่ 55
โพสโดย
ตั้ม

ปฏิยุทธิ์ โภชนะ ม.5/1 เลขที่ 1
โพสโดย : ตั้ม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:30 น.
ความเห็นที่ 54
โพสโดย
อังศิริน

นางสาว อังศิริน  เงินสองสี ม.5/1 เลขที่ 15
โพสโดย : อังศิริน
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:20 น.
ความเห็นที่ 53
โพสโดย
ครีม

นางสาว อารดา ศิวาภรณ์จงจิต ม.5/1  เลขที่ 16
นางสาว เจนจิรา  เชย- ม.5/1 เลขที่ 10
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:18 น.
ความเห็นที่ 52
โพสโดย
อังศิริน

นางสาว อังศิริน   เงินสองสี ม.5/1 เลขที่15

โพสโดย : อังศิริน
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:18 น.
ความเห็นที่ 51
โพสโดย
อังศิริน
นางสาว อังศิริน  เงินสองสี ม.5/1 เลขที่ 15
โพสโดย : อังศิริน
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:17 น.
ความเห็นที่ 50
โพสโดย
ครีม

ออกแบบโต๊ะ
น.ส กาญจนา คล่องแคล่ว
น.ส อรทัย   แซ่ลิ้ม 
5/1
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:09 น.
ความเห็นที่ 49
โพสโดย
ครีม
ออกแบบโต๊ะ
น.ส กาญจนา คล่องแคล่ว
น.ส อรทัย   แซ่ลิ้ม 
5/1
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:08 น.
ความเห็นที่ 48
โพสโดย
ครีม

ออกแบบรถ จัดทำโดย
น.ส กาญจนา คล่องแคล่ว
น.ส อรทัย   แซ่ลิ้ม 
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:07 น.
ความเห็นที่ 47
โพสโดย
ครีม

ออกแบบบ้าน    จัดทำ
น.ส กาญจนา คล่องแคล่ว
น.ส อรทัย   แซ่ลิ้ม 
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2556,13:06 น.
ความเห็นที่ 46
นางสาว ชนากานต์ อินทพินธ์  ม. 5/2 เลขที่ 18
นางสาว เครือฟ้า   แพงสอน ม 5/2 เลขที่ 17
IP : 223.207.75.196
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,23:36 น.
ความเห็นที่ 45
นางสาว ชนากานต์ อินทพินธ์  ม. 5/2 เลขที่ 18
นางสาว เครือฟ้า   แพงสอน ม 5/2 เลขที่ 17
IP : 223.207.75.196
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,23:18 น.
ความเห็นที่ 44
โพสโดย
วันใหม่

นางสาว วรกมล ลาพาด ม.5/2 เลขที่ 22
โพสโดย : วันใหม่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:43 น.
ความเห็นที่ 43
โพสโดย
วันใหม่
นางสาว วรกมล ลาพาด ม.5/2 เลขที่ 22
โพสโดย : วันใหม่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:41 น.
ความเห็นที่ 42
โพสโดย
ดีน

วราวุธ   จิตมั่น  ชั้นม.5-2  เลขที่7
โพสโดย : ดีน
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:38 น.
ความเห็นที่ 41
โพสโดย
Bee

นางสาว สุชาวดี วิชิตบุตร ม.5/2 เลขที 25
โพสโดย : Bee
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:36 น.
ความเห็นที่ 40
โพสโดย
Bee

นางสาว สุชาวดี วิชิตบุตร ม.5/2 เลขที่ 25 
โพสโดย : Bee
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:35 น.
ความเห็นที่ 39
โพสโดย
วันใหม่

นางสาว วรกมล ลาพาด ม.5/2 เลขที่ 22 
โพสโดย : วันใหม่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:35 น.
ความเห็นที่ 38
โพสโดย
Immortol

นาย มนัส  ประสารการ  ม.5/2  เลขที่ 11
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:34 น.
ความเห็นที่ 37
โพสโดย
Immortol

นางสาว นภสร เกตกอ เลขที่ 20 ม.5/2
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:33 น.
ความเห็นที่ 36
โพสโดย
วันใหม่
นางสาว วรกมล ลาพาด ม.5/2 เลขที่ 22
โพสโดย : วันใหม่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:32 น.
ความเห็นที่ 35
โพสโดย
Immortol
นางสาว นภสร เกตกอ เลขที่ 20 ม.5/2
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:31 น.
ความเห็นที่ 34
โพสโดย
Immortol

นางสาว จิรัฐิติกาล อภัย ม.5/2 เลขที่ 25
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:30 น.
ความเห็นที่ 33
โพสโดย
วันใหม่
นางสาว วรกมล ลาพาด ม5/2 เลขที่ 22 
โพสโดย : วันใหม่
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:30 น.
ความเห็นที่ 32
โพสโดย
มาส

นาย  วรเชษฐ ลาภประเสริฐ   ม5/2  เลขที่6
โพสโดย : มาส
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:28 น.
ความเห็นที่ 31
โพสโดย
Immortol
นางสาว นภสร เกตกอ ม.5/2 เลขที่ 20
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:28 น.
ความเห็นที่ 30
โพสโดย
ปาล์ม
นาย ณุติพงศ์ ขาวสอาด ม5/2 เลขที่ 2
โพสโดย : ปาล์ม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:20 น.
ความเห็นที่ 29
โพสโดย
ปาล์ม
นาย ณุติพงศ์ ขาวสอาด ม5/2 เลขที่ 2
โพสโดย : ปาล์ม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:16 น.
ความเห็นที่ 28
โพสโดย
ปาล์ม
นาย ณุติพงศ์ ขาวสอาด ม5/2 เลขที่ 2
โพสโดย : ปาล์ม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:15 น.
ความเห็นที่ 27
โพสโดย
ปาล์ม
นาย ณุติพงศ์ ขาวสอาด ม5/2 เลขที่ 2
โพสโดย : ปาล์ม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:14 น.
ความเห็นที่ 26
โพสโดย
Immortol

นาย มนัส ประสารการ ม.5/2 เลขที่ 11
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:08 น.
ความเห็นที่ 25
โพสโดย
ส้ม

*-*โตะกาเเฟ*-*    นาย  กฤตภาส  เชย-  ชั้น5-2  เลขที่1
โพสโดย : ส้ม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:01 น.
ความเห็นที่ 24
โพสโดย
Immortol

นางสาว จุฑามาศ เมินขุนทด ม.5/2 เลขที่ 27
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,11:00 น.
ความเห็นที่ 23
โพสโดย
มาส

วรเชษฐ
โพสโดย : มาส
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,10:58 น.
ความเห็นที่ 22
โพสโดย
ธนาธิป
นาย มารุจ ล้ำเลิศ ม.5/2 เลขที่ 14
โพสโดย : ธนาธิป
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,10:55 น.
ความเห็นที่ 21
โพสโดย
ธนาธิป
นาย มารุจ ล้ำเลิศ ม.5/2 เลขที่ 14
โพสโดย : ธนาธิป
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,10:53 น.
ความเห็นที่ 20
โพสโดย
ธนาธิป
นาย ธนาธิป โต๊ะพ่อ ม.5/2 เลขที่ 9
โพสโดย : ธนาธิป
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,10:50 น.
ความเห็นที่ 19
โพสโดย
ข้าวยำ

นาย นเรศ หลักมั่น ม.5/2 เลขที่4  บ้านผม นั่มคับ..
นาย ณุติพงศ์ ขาวสอาด ม5/2 เลขที่ 2 บ้านผม หยีเต้ง
โพสโดย : ข้าวยำ
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,10:47 น.
ความเห็นที่ 18
โพสโดย
Immortol

นางสาว จุฑามาศ เมินขุนทด ม.5/2 เลขที่ 27
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,10:47 น.
ความเห็นที่ 17
โพสโดย
ธนาธิป
ธนาธิป โต๊ะพ่อ ม.5/2 เลขที่ 9
โพสโดย : ธนาธิป
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,10:41 น.
ความเห็นที่ 16
โพสโดย
Immortol

นาย ทรงพล กาญจนสดุ้ง ม.5/2 เลขที่ 3

โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2556,10:33 น.
ความเห็นที่ 15
โพสโดย
Immortol

นาย วราวุธ จิตมั่น ม.5/2 เลขที่ 7
โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 04 ก.ค. 2556,11:43 น.
ความเห็นที่ 14
โพสโดย
ข้าวยำ

วราวุธ   จิตมั่น  ม.5/2  เลขที่7
โพสโดย : ข้าวยำ
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 04 ก.ค. 2556,11:34 น.
ความเห็นที่ 13
โพสโดย
ข้าวยำ

นาย นเรศ หลักมั่น ม.5/2 เลขที่4
โพสโดย : ข้าวยำ
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 04 ก.ค. 2556,11:33 น.
ความเห็นที่ 12
โพสโดย
slipnot

เพชรนคร  เชิดฉาย  ม.5/2 เลขที่ 13

โพสโดย : slipnot
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 04 ก.ค. 2556,11:28 น.
ความเห็นที่ 11
โพสโดย
slipnot
นาย เพชรนคร เชิดฉาย ม.5/2 เลขที่ 13
โพสโดย : slipnot
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 04 ก.ค. 2556,11:27 น.
ความเห็นที่ 10
โพสโดย
slipnot
นาย เพชรนคร เชิดฉาย ม.5/2 เลขที่ 13
โพสโดย : slipnot
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 04 ก.ค. 2556,11:21 น.
ความเห็นที่ 9
โพสโดย
slipnot
นาย เพชรนคร เชิดฉาย ม.5/2 เลขที่ 13
โพสโดย : slipnot
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 04 ก.ค. 2556,11:17 น.
ความเห็นที่ 8
โพสโดย
Immortol

นาย ทรงพล กาญจนสดุ้ง ม.5/2 เลขที่ 3

โพสโดย : Immortol
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 04 ก.ค. 2556,10:56 น.
ความเห็นที่ 7
โพสโดย
ครีม

นางสาว กัญญารัตน์  น้อยเอี่ยม
นางสาว  ศิริวรรณ  เลขะผล
นางสาว มาริษา สีฟ้า 
นางสาววิดา แก้วรุ้งเรือง
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2556,11:50 น.
ความเห็นที่ 6
โพสโดย
ตั้ม

นาย ปฏิยุทธิ์ โภชนะ ม.5/1 เลขที่ 1

นาย อัซมาวีย์ เหมมินทร์ ม.5/1 เลขที่ 9
โพสโดย : ตั้ม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2556,11:46 น.
ความเห็นที่ 5
โพสโดย
Air dao

นางสาว ดวงดาว จงอ่อนกลาง     นางสาว รุ่งอรุณ   บุรี       นางสาว อรัญญา คงสมพงษ์
โพสโดย : Air dao
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2556,11:46 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
อังศิริน

นางสาว อังศริน เงินสองสี ม.5/1 เลขที่ 15
โพสโดย : อังศิริน
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2556,11:45 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
ครีม

อารดา ศิวาภรณ์จงจิต  ม.5/1  เลขที่ 16
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2556,11:44 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
อังศิริน
นางสาว อังศิริน  เงินสองสี ม.5/1 เลขที่ 15
โพสโดย : อังศิริน
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2556,11:41 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
ครีม
นางสาว อารดา  ศิวาภรณ์จงจิต  ม.5/1  เลขที่ 16
โพสโดย : ครีม
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2556,11:39 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: