ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 07/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 949600
Page Views 1320667
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-net โดย 4/2
โพสโดย
ครูปิ่น
ระบุชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่คนโพสต์ด้วยนะคะ
โพสโดย : ครูปิ่น
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2556,15:22 น.
ความเห็นที่ 7
โพสโดย
เบญจรัตน์
1.ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้บนอุปกรณ์พกพา
ประเภท  Smartphone.
1.  Ubumtu       2.  Iphone  os
3.  Android      4.  Symbian
เฉลยข้อ  1
2.ไฟล์ประเภทใดในข้อต่อไปนี้เก็บข้อมูลในลักษณะตัวอักษร.
1.  ไฟล์เพลง  MP 3 (mp 3)
2.  ไฟล์รูปประเภท  JPEG (jpeg)
3.  ไฟล์แสดงผลหน้าเว็บ (html)
4.  ไฟล์วีดีโอประเภท  Movie (movie)
เฉลยข้อ  3
น.ส.เบญจรัตน์  พิกุลทอง


โพสโดย : เบญจรัตน์
IP : 171.5.24.24
โพสเมื่อวันที่ : 07 ส.ค. 2556,18:21 น.
ความเห็นที่ 6
โพสโดย
นพรัตน์
1.ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร
         1.ซอฟต์แวร์กราฟิก
         2.ซอฟต์แวร์นำเสนอ
         3.ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
         4.ซอฟแวร์ตารางคำนวณ
อธิบาย   ซอฟต์แวร์กราฟิกจุดประสงค์หลัก คือ รูปภาพ     ซอฟต์แวร์นำเสนอ จุดประสงค์หลักคือ การจัดเก้บเอกสาร  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ มีจุดประสงค์หลักคือ ดพื่อนำมาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร   ส่วนซอฟแวร์ตารางคำนวณ ใช่ในการคำนวณ

2.อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ไม่สามารถเก็บแฟ้มภาพขนาด 144 เมกะไบต์ได้
          1.แผ่นดีวีดี
          2.แผ่นดิสเก็ต
          3.แผ่นซีดีอาร์
          4.แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว
อธบาย เนื่องจากมีความจุขนาดเล็ก
นางสาว กฤติกา อิสลาม
นางสาวนพรัตน์ กองแก้ว
ชั้นม4/2
โพสโดย : นพรัตน์
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2556,13:38 น.
ความเห็นที่ 5
โพสโดย
หวาน

1. ข้อใด คือความหมายของคอมพิวเตอร์
ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog

2. ข้อใด คือความหมายของฮาร์ดแวร์
ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
นางสาวอัญมณี  ดำชัโย เลขที่17 นางสาวกุลจิรา  พูนทะเล เลขที่9  ม.4/2
โพสโดย : หวาน
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2556,13:11 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
AE 4/2
1.ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
ก.Solaris, Symbian, IPX, RAM
ข.DOS, WWW, Linux, Windows
ค.Symbian, Mac OS, Linux, Windows
ง.Unix, Linux, Mac OS, Microsoft Office

2.การกระทำใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก.ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม
ข.ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม
ค.ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสืบค้น

ง.ซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  
นางสาว กนิษฐา ซุ่นเซ่ง ม.4/2 เลขที่ 7
โพสโดย : AE 4/2
IP : 171.5.162.146
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2556,19:46 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
เจมส์
 1. การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ ?
    ก. 10 Byte
    ข. 100 Byte
    ค. 1 Byte
    ง. 1024 Byte
คำอธิบาย

- 1 ไบต์ = 8 บิต
- 10 ไบต์ = 80 บิต
- 100 ไบต์ = 800 บิต
- 1024 ไบต์ = 1 กิโลไบต์


นายเจษฎา  ทวยศิริ  ม.4/2 เลขที่ 2

โพสโดย : เจมส์
IP : 223.207.77.95
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2556,18:52 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
Nan
1. ข้อใด คือความหมายของคอมพิวเตอร์
ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog


2. ข้อใด คือความหมายของโปรแกรม
ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog      
น.ส. สุนิสา พัฒชนะสม  ชั้น ม.4/2 เลขที่ 18

 

โพสโดย : Nan
IP : 171.5.2.52
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2556,17:27 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
WEAWJAR
1.ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้  ปัญหาดังกล่าวคือ            
 ก. อาจมีผู้บุกรุก เข้าทำลายระบบคอมพิวเตอร์ 
ข. ความปลอดภัยของข้อมูล
ค. ลิขสิทธิ์
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.เพราะคำตอบทั้งหมดถูกทุกข้อ

2.ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด 
ก.doc   ข้อนี้ผิดเพราะ เป็นนามสกุลของ Microsoft word
ข. .zip  เพราะ เป็นนามสกุลของ Winzip 
ค.com ข้อนี้ผิดเพราะ เป็นนามสกุลของเว็บไซต์
 ง.. txt  ข้อนี้ผิดเพราะเป็นไฟล์เอกสาร มากับวินโดวส์ ชื่อ Notepad

โพสโดย : WEAWJAR
IP : 202.143.162.57
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2556,16:00 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: