ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
สรุปผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 66
รายละเอียดผลงาน
ตามที่กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพได้จัดการแข่งขันศิลปะหัถกรรมครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ 7 รางวัล เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ไปทำการแข่งขันระดับภาคใต้ ณ จังหวัดระนอง
1. การแข่งขันคิดเลจเร็ว ม.1-3 
2. การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1-3
3.การแข่งขันโครงงานคุณธรรมม.4-6
4.การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย
5.การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญม.ปลาย
6.การแข่งขันเล่านิทานประเภทปกพร่องการเรียนรู้ ม.ตัน
7.การประกวดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทปกพร่องการเรียนรู้ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2559,12:33   อ่าน 701 ครั้ง