ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
รายละเอียดผลงาน

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร์ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 

1. เด็กหญิงกชพร    ชิกเหี่ยว
2. เด็กหญิงนัสจิรา    คงเพชร
3. เด็กหญิงรัตนวลี    ซาสังข์
4. เด็กหญิงอรอุมา    รักการ
5. นายสมพงษ์    ปัตตานี
6. เด็กชายวัชรพล    ศรีวงศ์
7. เด็กชายธีรพงษ์    ธงศรี
8. เด็กชายอรุณ    สาขะญาณ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2556,09:31   อ่าน 927 ครั้ง