ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
รายละเอียดผลงาน

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ครูผู้ฝึกซ้อม นางประภาศรี  จิตต์จำนงค์ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน

1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ปลัดเอี่ยม
2. เด็กหญิงภักดิ์ฤดี    อินทรสงเคราะห์
3. เด็กหญิงอรัญญา    หนองบัว
4. เด็กหญิงจิรากรณ์    เจริญฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุมิตรา    จิตเสนาะ
6. เด็กหญิงนลิน    วิเศษกลิ่น
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2556,09:37   อ่าน 1359 ครั้ง