ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
รายละเอียดผลงาน

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ครูผู้ฝึกซ้อม นางประภาศรี  จิตต์จำนงค์ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน

1. นางสาวพัชรินพร    หลีเจริญ
2. นางสาวนภสร    เกตกอ
3. นางสาวอารดา    ศิวาภรณ์จงจิต
4. นางสาววรกมล    ลาพาด
5. นางสาวจุฑามาศ    เมินขุดทด
6. นางสาวเจนจิรา    เชยหำ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2556,09:39   อ่าน 1031 ครั้ง