ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 985563
Page Views 1379332
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : CAI เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : นายอนุชิต สุขแก้ว
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2556,11:45   อ่าน 469 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน โคมไฟขวดน้ำพลาสติก
ชื่อนักเรียน : น.ส.พรพิมล กาดกล้า น.ส.ศมน สมบูรณ์ดี นายธนกร เกษมสุข
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2555,10:23   อ่าน 7138 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตะกร้าเก็บของจากกระดาษรีไซเคิล
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิรานันท์ สมหงษ์ และคณะ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2555,10:10   อ่าน 1207 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ชื่อนักเรียน : นายสวรรยา อนันต์
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2555,10:14   อ่าน 986 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ The Way of Art ...เส้นทางแห่งศิลปะ
ชื่อนักเรียน : นายสวรรยา อนันต์
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2554,12:25   อ่าน 846 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นาฬิกา
ชื่อนักเรียน : กัณฐมี ศิริโม้
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2554,11:53   อ่าน 825 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ราวตากผ้า
ชื่อนักเรียน : นายธนกฤต กลับส่ง
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2554,11:52   อ่าน 862 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ม้านั่ง
ชื่อนักเรียน : นายณัฐพล กุลภา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2554,11:52   อ่าน 740 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ลิ้นชักใส่ของ
ชื่อนักเรียน : นางสาวอาภาศิริ วัฒนพันธ์
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2554,11:51   อ่าน 750 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กล่องดินสอ
ชื่อนักเรียน : นายธนากร เกษมสุข
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2554,11:50   อ่าน 681 ครั้ง