ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : CAI เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : นายอนุชิต สุขแก้ว
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2556,11:45   อ่าน 861 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน โคมไฟขวดน้ำพลาสติก
ชื่อนักเรียน : น.ส.พรพิมล กาดกล้า น.ส.ศมน สมบูรณ์ดี นายธนกร เกษมสุข
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2555,10:23   อ่าน 11058 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตะกร้าเก็บของจากกระดาษรีไซเคิล
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิรานันท์ สมหงษ์ และคณะ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2555,10:10   อ่าน 1890 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ชื่อนักเรียน : นายสวรรยา อนันต์
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2555,10:14   อ่าน 1511 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ The Way of Art ...เส้นทางแห่งศิลปะ
ชื่อนักเรียน : นายสวรรยา อนันต์
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2554,12:25   อ่าน 1229 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นาฬิกา
ชื่อนักเรียน : กัณฐมี ศิริโม้
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2554,11:53   อ่าน 1216 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ราวตากผ้า
ชื่อนักเรียน : นายธนกฤต กลับส่ง
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2554,11:52   อ่าน 1293 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ม้านั่ง
ชื่อนักเรียน : นายณัฐพล กุลภา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2554,11:52   อ่าน 1132 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ลิ้นชักใส่ของ
ชื่อนักเรียน : นางสาวอาภาศิริ วัฒนพันธ์
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2554,11:51   อ่าน 1167 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กล่องดินสอ
ชื่อนักเรียน : นายธนากร เกษมสุข
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2554,11:50   อ่าน 1063 ครั้ง