ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 15/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 962230
Page Views 1344010
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู
( จำนวน 25 รูป / ดู 1130 ครั้ง )
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
( จำนวน 10 รูป / ดู 845 ครั้ง )
โครงการสร้างจิตสำนึกรักพระมหากษัตริย์
( จำนวน 19 รูป / ดู 919 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองการรับผลการเรียน
( จำนวน 17 รูป / ดู 788 ครั้ง )
พิธีรับประกาศนียบัตรปัจฉิมนิเทศ
( จำนวน 27 รูป / ดู 1293 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557
( จำนวน 8 รูป / ดู 608 ครั้ง )
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมคืนของลูกเสือ เนตรนารี
( จำนวน 24 รูป / ดู 1520 ครั้ง )
เรือนจำกลางภูเก็ตมอบชุดโต๊ะเก้าอี้ให้กับโรงเรียน
( จำนวน 2 รูป / ดู 439 ครั้ง )
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
( จำนวน 19 รูป / ดู 1230 ครั้ง )
พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
( จำนวน 12 รูป / ดู 477 ครั้ง )
คณะผู้บริหารของกสทช.ตรวจเยี่ยมห้อง ICT
( จำนวน 12 รูป / ดู 416 ครั้ง )
องค์กร pathกิจกรรมการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและบุตรหลานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน
( จำนวน 17 รูป / ดู 1069 ครั้ง )