ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 985583
Page Views 1379352
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
( จำนวน 14 รูป / ดู 684 ครั้ง )
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
( จำนวน 9 รูป / ดู 694 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู
( จำนวน 25 รูป / ดู 1158 ครั้ง )
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
( จำนวน 10 รูป / ดู 858 ครั้ง )
โครงการสร้างจิตสำนึกรักพระมหากษัตริย์
( จำนวน 19 รูป / ดู 951 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองการรับผลการเรียน
( จำนวน 17 รูป / ดู 811 ครั้ง )
พิธีรับประกาศนียบัตรปัจฉิมนิเทศ
( จำนวน 27 รูป / ดู 1314 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557
( จำนวน 8 รูป / ดู 616 ครั้ง )
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมคืนของลูกเสือ เนตรนารี
( จำนวน 24 รูป / ดู 1546 ครั้ง )
เรือนจำกลางภูเก็ตมอบชุดโต๊ะเก้าอี้ให้กับโรงเรียน
( จำนวน 2 รูป / ดู 446 ครั้ง )
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
( จำนวน 19 รูป / ดู 1256 ครั้ง )
พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
( จำนวน 12 รูป / ดู 484 ครั้ง )