ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 985581
Page Views 1379350
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
( จำนวน 19 รูป / ดู 1270 ครั้ง )
วันที่ 28 ก.ค.2558 คณะครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา
( จำนวน 11 รูป / ดู 287 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
( จำนวน 10 รูป / ดู 225 ครั้ง )
โครงการบูรณาการส่วนราชการ ครูเฉลิมเกียรติ ครูยุทธนานำนักเรียนเตรียมปลูกปาล์ม 150 ต้น
( จำนวน 0 รูป / ดู 238 ครั้ง )
วันที่ 27 ก.ค.2558 คณะครูและนักเรียนร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งรถบุพชาติเพื่อร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา
( จำนวน 5 รูป / ดู 404 ครั้ง )
คณะกรรมการติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
( จำนวน 5 รูป / ดู 172 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 15 รูป / ดู 492 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 23 รูป / ดู 612 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 21 รูป / ดู 549 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 44 รูป / ดู 1362 ครั้ง )
โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมยินดี ในการรับรางวัลระ
( จำนวน 0 รูป / ดู 284 ครั้ง )
ท่านสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 9 รูป / ดู 536 ครั้ง )