ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 985578
Page Views 1379347
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระภาษาไทยโดยครูออมทอง สุกรอดรู้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดไทย แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
( จำนวน 6 รูป / ดู 382 ครั้ง )
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน"มหกรรมกีฬา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน" ประจำปี 25
( จำนวน 5 รูป / ดู 557 ครั้ง )
นักเรียนโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ และคณะครู ร่วมกันต้อนรับ “น้องยิ้ม ชาวิกา วัตรสังข์” มิสยูนิเวิร์สไ
( จำนวน 7 รูป / ดู 352 ครั้ง )
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
( จำนวน 32 รูป / ดู 884 ครั้ง )
คณะครูร่วมประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตร cp
( จำนวน 4 รูป / ดู 338 ครั้ง )
การแข่งขันวาดภาพเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
( จำนวน 4 รูป / ดู 225 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความคิดเด็กไทย (กับ) ชีวิตนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
( จำนวน 10 รูป / ดู 363 ครั้ง )
กิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพโดยวิทยากรภายนอก
( จำนวน 11 รูป / ดู 183 ครั้ง )
วันที่ 11 ส.ค.2558 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 20 รูป / ดู 526 ครั้ง )
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
( จำนวน 6 รูป / ดู 339 ครั้ง )
โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
( จำนวน 8 รูป / ดู 439 ครั้ง )
วันที่ 3 ส.ค.2558 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ รับการประเมินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
( จำนวน 10 รูป / ดู 308 ครั้ง )