ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 15/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 962231
Page Views 1344011
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
( จำนวน 2 รูป / ดู 259 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 427 ครั้ง )
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน
( จำนวน 6 รูป / ดู 245 ครั้ง )
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จาก สพม.36 จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงาน
( จำนวน 5 รูป / ดู 230 ครั้ง )
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการสถานศึกษาจาก สพม.14
( จำนวน 10 รูป / ดู 247 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 296 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษ 2559
( จำนวน 19 รูป / ดู 414 ครั้ง )
นิทรรศการ Open House ของดีถมเถ ตีนเลหลากหลาย
( จำนวน 27 รูป / ดู 762 ครั้ง )
สพฐ.ติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
( จำนวน 19 รูป / ดู 891 ครั้ง )
โครงฝึกอบรมเกี่ยวกับกฏหมายความผิดทาง พรบ.คอมพิวเตอร์และโทษของยาเสพติด
( จำนวน 10 รูป / ดู 645 ครั้ง )
กิจกรรมวันปีใหม่ 2559
( จำนวน 18 รูป / ดู 670 ครั้ง )
กิจกรรมเยาวชนอาสา cpr กู้ชีพ
( จำนวน 0 รูป / ดู 330 ครั้ง )