ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 985577
Page Views 1379346
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันปีใหม่ 2559
( จำนวน 18 รูป / ดู 689 ครั้ง )
กิจกรรมเยาวชนอาสา cpr กู้ชีพ
( จำนวน 0 รูป / ดู 337 ครั้ง )
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ (กิจกรรมฟ้ามีตา)
( จำนวน 44 รูป / ดู 1049 ครั้ง )
รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ปี 2558
( จำนวน 1 รูป / ดู 359 ครั้ง )
รับโล่ห์รางวัลโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเป้าหมาย
( จำนวน 1 รูป / ดู 323 ครั้ง )
โครงการ 70 ปีกรุงศรี 70 โรงเรียน รอบรู้เรื่องเงิน
( จำนวน 10 รูป / ดู 353 ครั้ง )
รางวัลชนะเลิศการประกวดท่าเต้นเพลงพลเมืองเป็นใหญ่
( จำนวน 1 รูป / ดู 307 ครั้ง )
ค่ายพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์
( จำนวน 0 รูป / ดู 292 ครั้ง )
มุทิตาจิตท่านรองฯ อุดมศักดิ์ เพชรสุวรรณ์
( จำนวน 12 รูป / ดู 506 ครั้ง )
การเฝ้าระวังการเสพยาเสพติดของนักเรียน
( จำนวน 1 รูป / ดู 350 ครั้ง )
การแข่งขัน"มหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปี 2558 ประเภทกีฬาฟุตซอล
( จำนวน 3 รูป / ดู 418 ครั้ง )
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานของนักเรียนชั้นม.4 และม.5 หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก
( จำนวน 5 รูป / ดู 316 ครั้ง )