ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 15/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 962225
Page Views 1344005
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ (กิจกรรมฟ้ามีตา)
( จำนวน 44 รูป / ดู 1006 ครั้ง )
รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ปี 2558
( จำนวน 1 รูป / ดู 348 ครั้ง )
รับโล่ห์รางวัลโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเป้าหมาย
( จำนวน 1 รูป / ดู 315 ครั้ง )
โครงการ 70 ปีกรุงศรี 70 โรงเรียน รอบรู้เรื่องเงิน
( จำนวน 10 รูป / ดู 346 ครั้ง )
รางวัลชนะเลิศการประกวดท่าเต้นเพลงพลเมืองเป็นใหญ่
( จำนวน 1 รูป / ดู 301 ครั้ง )
ค่ายพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์
( จำนวน 0 รูป / ดู 273 ครั้ง )
มุทิตาจิตท่านรองฯ อุดมศักดิ์ เพชรสุวรรณ์
( จำนวน 12 รูป / ดู 499 ครั้ง )
การเฝ้าระวังการเสพยาเสพติดของนักเรียน
( จำนวน 1 รูป / ดู 339 ครั้ง )
การแข่งขัน"มหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปี 2558 ประเภทกีฬาฟุตซอล
( จำนวน 3 รูป / ดู 412 ครั้ง )
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานของนักเรียนชั้นม.4 และม.5 หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก
( จำนวน 5 รูป / ดู 306 ครั้ง )
กลุ่มสาระภาษาไทยโดยครูออมทอง สุกรอดรู้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดไทย แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
( จำนวน 6 รูป / ดู 372 ครั้ง )
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน"มหกรรมกีฬา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน" ประจำปี 25
( จำนวน 5 รูป / ดู 536 ครั้ง )